Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Kings Cleaning, gevestigd te James Wattstraat 12 1703 RR Heerhugowaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92811299.
1. Verzamelde Gegevens
1.1. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
Naam en contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer) van klanten.
Betalingsinformatie voor facturering en boekhouding.
1.2. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

2. Doeleinden van Gegevensverwerking
2.1. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het leveren van glazenwassersdiensten en het uitvoeren van overeenkomsten.
Facturering en boekhoudkundige doeleinden.
Het verstrekken van informatie over onze diensten en promoties, indien de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven.

3. Delen van Gegevens met Derden
3.1. Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wettelijk vereist.

4. Beveiliging van Gegevens
4.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

5. Bewaartermijn van Gegevens
5.1. Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.

6. Jouw Rechten
6.1. Je hebt het recht om:
Toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens te corrigeren.
Jouw toestemming voor verwerking in te trekken.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen.

7. Contactgegevens
7.1. Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via [contactgegevens].
Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. We raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Meer weten over ons schoonmaakbedrijf?

Neem contact op